VEGETABLE, SWEET POTATO WAFFLE FRIES ALEXIA 12/20OZ